Tysnes Seniordans

Tysnes Seniordans

Tysnes Seniordans er open for alle som som har tid og lyst til å vera med. Me samlast kvar onsdag i vinterhalvåret og dansar under kyndig leiing av Inger Teigland.

Av Av Leiv Høgestøl
(Tysnesingen 30.08.07)

Vi stiller ikkje krav til tidlegare danseferdigheiter, det som tel er at du har lyst til å dansa og trivest i selskap med andre. Me har no passert 40 medlemmer, men det er god plass i Tysneshallen så nye deltakara er hjarteleg velkomne.

Ta ein tur til Tysneshallen ein onsdag mellom kl. 10.00 og 12.00 og sjå om dette er noko for deg.

Vel møtt!

Saksa frå http://www.tysnesingen.no